Bezpłatnie, w systemie zaocznym zdobędziesz nowe kwalifikacje w...

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 - My kształcimy zawodowo ;-)...

Bezpłatne kształcenie dorosłych w 27 zawodach i 36 kwalifikacjach...

Zapraszamy do skorzystnia z usług fryzjerskich, które...

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z usług naszej stacji...

780
779
615
617
616

Porozumienie z Wydziałem Budownictwa P.Cz.

W dniu 21.05.2015r. nasze Centrum podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej...

Współpraca centrum z WISiB P.Cz.

W dniu 27.04.2015r. nasze Centrum podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej...

Uroczyste rozdanie świadectw.

W dniu 11.04.2015r. w Centrum odbyło się uroczyste rozdanie świadectw dla absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego M.19...

XXXVIII OOWEE - etap praktyczny w CKZiU

XXXVIII  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - etap praktyczny w CKZiU zakończony...

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

CKZiU współgospodarzem XXXVIII  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej...

Współpracujemy