Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Rekrutacja do Branżowej Szkoły

Rekrutacja do Branżowej Szkoły

 

 Po szkole podstawowej oferujemy kształcenie w naszej
Branżowej Szkole I Stopnia Nr 12 w zawodach:

 

 

========================================================

KRYTERIA NABORU
DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I-STOPNIA NR 12

========================================================

ZAPRASZAMY DO ZAPOAZNANIA Z PROPONOWANYMI ZAWODAMI

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS TECZKI KANDYDATA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I-go STOPNIA Nr 12

 

Nabór elektroniczny strona ogólna

 


 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 12 w CKZiU w Częstochowie - informacje dodatkowe

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU