Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Palenie trafa :-)

Palenie trafa :-)

Kontrolowane przepalenie uzwojeń transformatora małej mocy.
Podczas zajęć dotyczących transformatorów nasi uczniowie zainteresowali się zjawiskami zachodzącymi podczas uszkodzenia transformatora. W związku z tym przeprowadziliśmy niszcząca próbę w kontrolowanych warunkach. Do próby ze wzgledów bezpieczeńsrtwa użylismy transformatora małej mocy zasilanego z autotransformatora przez specjalnie zbudowany układ zabezpieczający z rezystorem przejmującym obciążenie w momencie zwarcia i wyłącznikami nadmiarowo pradowymi.
Podczas próby mierzyliśmy zmiany prądu uzwojeń (skokowe narastanie jego wartości) oraz zmiany napięcia, które występowały na skutek pojawiających się zwarć międzyzwojowych. Nie zabrakło także innych efektów w postaci pojawiającego się dymu, odgłosów niszczonej izolacji oraz gwałtownego wzrostu temperatury transformatora - zarówno uzwojeń jak też przeciążonego i nasyconego rdzenia. Próba zakończyła się wnioskami z pokazu i kilkuminutową pracą wyciągu odprowadzajacego dym z obszaru próby :o)

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU