Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Poradnictwo zawodowe

Doradca zawodowy  udziela pomocy młodzieży oraz osobom dorosłym w wyborze dalszego kierunku kształcenia się
(szkoła ponadgimnazjalna,policealna, kursy kwalifikacji zawodowych,studia wyższe)oraz ułatwia dostęp do informacji o zawodach i rynku pracy.
z poradnictwa zawodowego  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego korzystać mogą:
- uczniowie szkół gimnazjalnych
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
- rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- osoby dorosłe poszukujace informacji o mozliwosciach kontynuowania nauki, zmianie kwalifikacji, rynku pracy
Oferta Poradnictwa Zawodowego
Warsztaty
- planowanie kariery zawodowej
- radzenie sobie ze stresem szkolnym i egzaminacyjnym
- zachowania asertywne
- aktywne zachowania na rynku pracy
- autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna
Konsultacje indywidualne
- określenie predyspozycji zawodowych
- pomoc w wyborze ściezki edukacyjno- zawodowej
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
- pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej
Baza informacyjna
- informatory o placówkach edukacyjnych
- teczki zawodów
- ulotki szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
- pozycje ksiażkowe oraz poradniki z zakresu doradztwa szkolno- zawodowego
Stanowiska komputerowe
- 2 stanowiska komputerowe z dostepem do Internetu i programami multimedialnymi z zakresu doradztwa zawodowego

Poradnictwo Zawodowe

Doradca zawodowy  udziela pomocy młodzieży oraz osobom dorosłym w wyborze dalszego kierunku kształcenia się...

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU