Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Panel dla rodziców

Panel dla rodziców

Terminy:

02. 03. 2020 r. (poniedziałek)
11. 03. 2020 r. (środa)
20. 03. 2020 r. (piątek)               DNI OTWARTE
01. 04. 2020 r. (środa)
27. 04. 2020 r. (poniedziałek)   DNI OTWARTE
08. 05. 2020 r. (piątek)
22. 05. 2020 r. (piątek)
02. 06. 2020 r. (wtorek)

W godzinach od 14.30 – 16.00

Rodzice :

  • poznają schemat pokazujący możliwe drogi kształcenia przez całe życie, obowiązujący absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019r,
  • zapoznają się z ofertą częstochowskich szkół technicznych i branżowych,
  • uzyskają dokładną informację odnośnie zawodów Branżowej Szkoły I stopnia nr 12,
  • poznają zasady postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów szkół podstawowych do Branżowej Szkoły I stopnia  nr 12,
  • możliwość kontynuacji nauki w Branżowej Szkole II stopnia,
  • organizację praktyk,
  • współpracę z pracodawcami,
  • dodatkowe uprawnienia, które można zdobyć w szkole,
  • będą mieli możliwość uzyskać poradę od doradcy zawodowego.

 

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU